Cookieverklaring

Game World B.V.   www.gameworld.nl  
Cornusbaan 1     info@gameworld.nl 
2908 KB Capelle a/d IJssel      KVK 24195145
    BTW-nr: NL802163348B01 

 

1.  In kaart brengen websitebezoek

A.  Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 2. Game World gebruikt twee soorten cookies op haar website:
  1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

  2. Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.

B.  Wat als u niet van cookies houdt

 1. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@gameworld.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.


2.  Cookie overzicht

A.  Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Game World maakt gebruik van twee soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op www.gameworld.nl 5 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B.  Cookie tabel

Cookienaam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga

_gat

_gid

Analytisch

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.

2 jaar

1 minuut

25 uur

_BAPID

_customer_visitor

Functioneel

Deze cookies worden geplaatst door gameworld.nl en zorgen voor functioneren van de website.

Einde sessie

1 maand

 

3.  Google analytics

A.  Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Game World heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B.  Anonimiseren

 1. Game World heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.


4.  Websites van derden en wijzigingen

 1. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor  Game World niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Game World zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 04/05/18.


5.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A.  Uw rechten

 1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.

 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Game World hebben, stuur dan een verzoek naar info@gameworld.nl.  

 3. Game World wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 4. Game World zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


6.  Klachtrecht

A.  Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Game World u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@gameworld.nl.   

B.  Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens