Privacyverklaring

Game World B.V.   www.gameworld.nl  
Cornusbaan 1     info@gameworld.nl 
2908 KB Capelle a/d IJssel      KVK 24195145
    BTW-nr: NL802163348B01 

   

1.  Persoonsgegevens die wij verwerken

A.  Privacy?

 1. Game World neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

 3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Game World in deze een zo genaamde verantwoordelijke.


2.  Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

A.Van u als websitebezoeker

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Persoonsgegevens die u verstrekt binnen de login functie;
 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 7. Locatiegegevens
 8. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 9. IP-adres
 10. Internetbrowser en apparaat type

 

3.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A.Minderjarigen

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Game World kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B.Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.

 1. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gameworld.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

4.Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A.Game World verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor aanmeldt;
 3. Bestelde producten en de daarbij behorende factuur op het juiste adres af te leveren;
 4. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 5. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

B.Hoelang we gegevens bewaren

 1. Game World zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@gameworld.nl.

 

5.Delen met anderen

A.Geen verkoop!

 1. Game World verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Game World blijft verwerkingsverantwoordelijk.

 

6.In kaart brengen websitebezoek

A.Cookies

 1. Game World maakt gebruik van twee soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:

  1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

  2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.

B.Wat als u niet van cookies houdt

 1. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

 

7.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A.Uw rechten

 1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.

 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Game World hebben, stuur dan een verzoek naar info@gameworld.nl.

 3. Game World wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 4. Game World zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

8.Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

A.SSL

 1. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Game World veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B.Hoe herkent u de beveiliging?

 1. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.


9.Beveiliging en Versie

A.Wij nemen het echt serieus

 1. Game World neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@gameworld.nl.  

B. Versie

 1. De huidige versie is 1.0 d.d. 04/05/18.